Suất Ăn Công Nghiệp 20k

Địa chỉ: Khu Phố Vĩnh Trường, Phường Tân Vĩnh Hiệp, TP. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Mạng xã hội:
ĐIỆN THOẠI:

0967413719

0971 996 672

EMAIL:

thaitu3699@gmail.com

Suất Ăn Công Nghiệp 20k

SUẤT ĂN TRƯỜNG HỌC

Ngoài yêu cầu về vệ sinh, an toàn, dinh dưỡng thì...